img_20161021_000052

Vi søker Flygesjef/Manager Flight Operations

Vi søker Flygesjef/Manager Flight Operations

Vi utvider maskinparken med 18 nye helikopter og søker derfor etter ny Flygesjef/Manager Flight Operations.
De nye helikoptrene er av typen Kopter SH09 og de første nye helikoptrene vil ankomme Værnes i september 2019.
Vår nåværende Flygesjef går derfor over i en annen stilling hos oss.

Vi søker Flygesjef/Manager Flight Operations

til vår hovedbase på Trondheim Lufthavn Værnes.

Flygesjef har ansvar for alt som gjelder sikkerhet, lovlighet og effektivitet innenfor våre flygeoperasjoner!

Arbeidsoppgavene innebærer blant annet:

–      Sørge for tilgjengelighet av godt kvalifisert crew til å utføre alle våre operasjoner

–      Sikre forbedring av sikkerhet og kvalitets ytelser ved å implementere korrigerende og forebyggende tiltak identifisert gjennom revisjoner og sikkerhetsundersøkelser, inkludert vårt rapporteringssystem ( avviksrapporter etc.)

–      Lede avdelingen ihht Helitrans organisasjonskart og prosedyrer

–      Ha ansvaret for at all driftsdokumentasjoner holdes oppdatert, herunder håndbøker, sirkulærer, instruksjoner og informasjoner

 

Kvalifikasjonskrav:

–      God kjennskap til aktuelle luftfartsbestemmelser og lovverk.

–      Gode formuleringsevner skriftlig og muntlig

–      Må ha, eller ha hatt minimum CPL-H eller CPL-A

–      Operativ erfaring fra Aerial Work operasjoner er en fordel

–      Minimum 5 års erfaring innen luftfart.

–      Stå-på vilje og evne til å arbeide selvstendig og i team

–      Gode IKT-kunnskaper

–      Gode engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

–      Det forutsettes at kandidaten godkjennes av Luftfartstilsynet

 

Vi tilbyr:

–      En selvstendig og utfordrende hverdag der ingen dager er kjedelige i et av Norges største helikopterselskap

–      Pensjons- og forsikringsordninger iht. selskapets gjeldende ordninger

–      Lønn iht. avtale

 

Tiltredelse:

–      Snarest

Stillingen rapporterer til Accountable Manager og det forutsettes gode samarbeidsegenskaper mot resten av organisasjonen.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Accountable Manager Geir Thyness: +47 480 80 000

Flygesjef Daniel S Holden: +47 975 99 693

Søknad med CV og relevante kopier av relevant dokumentasjon sendes på e-post til [email protected] merket Flygesjef snarest.
Merk: Det forutsettes godkjent bakgrunnssjekk og vandelskontroll fra Luftfartstilsynet før ansettelse.

Se link her:

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=112366026