patch-helitrans-2-pdf

Inspeksjoner gjennomført, ingen funn i Helitrans AS

Inspeksjoner gjennomført, ingen funn

(Værnes, 11. september 2019) Helitrans har i dag, onsdag 11. september, kl. 04.00, mottatt følgende «Emergency Alert Service Bulletin» fra helikopterprodusenten Airbus (utdrag):

«Following an accident of an AS350B3e, which is still under investigation, Airbus Helicopters is issuing an ASB [Alert Service Bulletin] calling for the visual inspection of the drive shaft links between the engine and the MGB [Main Gear Box] on some relevant aircraft of the type. This precautionary measure is based on some preliminary observations from the accident investigation and consists in a one-off visual check of the flexible coupling between the shaft and the MGB (6 bolts, nuts and safety pins) as well as the coupling between the shaft and the engine (6 bolts, nuts and safety pins).»

På basis av denne meldingen har Helitrans, som foreskrevet av Airbus, i morgentimene onsdag iverksatt inspeksjon av de aktuelle helikoptrene.

Helitrans’ teknikere har onsdag morgen utført visuelle inspeksjoner av de nevnte helikoptrene på våre baser – 15 stykker totalt. Det er ikke gjort funn av noen art. I henhold til anbefalingene fra Airbus er dermed helikoptrene igjen klarert for flyvning, og de settes løpende tilbake i drift igjen.

Vi viser videre til Airbus og Statens Havarikommisjon for transport for eventuelle spørsmål.