Bygge midlertidige demninger med feks lukkede bigbags fyllt med sand og derved stoppe vannet tidligere også på steder som er ufremkommelige, for å sikre hus, bygninger, kraftstasjoner og lignende.

Helikopteret, med sin unike evne til å manøvrere i vanskelig terreng og levere tunge laster med presisjon, er et uvurderlig verktøy i situasjoner hvor det er behov for rask og effektiv inngripen i vannveier. Utflyging av sandsekker eller bigbags for forsterkning av eventuelle omdirigeringer av vannveier er et perfekt eksempel på dette.

I situasjoner hvor det er fare for oversvømmelse, jordras eller erosjon, kan det være nødvendig å omdirigere vannveier for å beskytte infrastruktur, eiendommer og naturområder. Her kommer helikopterets kapasitet til sin rett. Med evnen til å fly raskt til og fra steder, kan helikopteret levere store mengder sandsekker eller bigbags til nøyaktige steder hvor de trengs mest. Dette kan være spesielt nyttig i fjellområder, skoglandskap eller andre steder hvor tilgang med tradisjonelle kjøretøy er begrenset eller umulig.

Sandsekkene eller bigbags fungerer som en midlertidig barriere eller støtte, som kan hjelpe til med å styre vannstrømmen bort fra sårbare områder. De kan også brukes til å forsterke eksisterende strukturer, som diker eller demninger, som kan være i fare for å bryte sammen under ekstreme værforhold.

I tillegg til selve utflygingen, kan helikopteret også brukes til overvåking og inspeksjon av området. Med kameraer og andre sensorer kan man raskt vurdere situasjonen fra luften, identifisere potensielle problemområder og planlegge den mest effektive responsen.

Helikopterets fleksibilitet, kombinert med dets lastekapasitet, gjør det til et ideelt verktøy for raske inngrep i kritiske situasjoner. Enten det er for å beskytte samfunn mot naturkatastrofer eller for å bevare vårt naturlige miljø, spiller helikopteret en sentral rolle i å sikre at vannveier forblir trygge og stabile.