Frakt av personell og utstyr for reparasjon av EKOM og el-forsyning dersom sivile/kommersielle ressurser ikke er tilstrekkelig/tilgjengelig for å gjenopprette kritisk infrastruktur for å sikre liv og helse.

Bruk av helikopter i nødsituasjoner for å frakte personell og utstyr for reparasjon av EKOM (elektronisk kommunikasjon) og elektrisk forsyning er avgjørende, spesielt når sivile eller kommersielle ressurser ikke er tilstrekkelige eller tilgjengelige:

Rask gjenoppretting: I situasjoner hvor elektronisk kommunikasjon eller strømforsyning er nede, kan helikoptre raskt deployeres for å transportere teknikere og nødvendig utstyr til skadestedet. Dette sikrer en raskere gjenoppretting av tjenester, som kan være avgjørende for livreddende operasjoner og koordinering av nødhjelp.

Tilgang til isolerte områder: Helikoptre gir en unik evne til å nå områder som kan være utilgjengelige på grunn av flom, jordskjelv, skred eller andre hindringer. Dette sikrer at selv de mest avsidesliggende områdene kan motta nødvendig hjelp for å gjenopprette kritisk infrastruktur.

Sikkerhet for reparasjonsteam: Ved å bruke helikoptre kan teknikere og ingeniører transporteres trygt til og fra skadestedet, uten risiko for ytterligere skader eller hindringer på bakken.

Effektiv ressursutnyttelse: I situasjoner hvor sivile eller kommersielle ressurser er utilstrekkelige, gir helikoptre en alternativ løsning for å sikre at nødvendig personell og utstyr raskt kan bringes til skadestedet.

Støtte til lokalsamfunn: Gjenoppretting av EKOM og elektrisk forsyning er avgjørende for å opprettholde normal funksjon i berørte samfunn. Helikopterintervensjoner kan bidra til å raskt gjenopprette disse tjenestene, støtte lokal økonomi og gi innbyggerne en følelse av normalitet og sikkerhet.

Kostnadseffektivitet: Selv om bruk av helikoptre kan ha høyere umiddelbare kostnader, kan de potensielle besparelsene i form av raskere gjenoppretting av tjenester, redusert nedetid og beskyttelse av kritisk infrastruktur mer enn oppveie disse kostnadene.

Forebygging av ytterligere skader: Ved å raskt gjenopprette EKOM og elektrisk forsyning kan man forhindre ytterligere skader eller forstyrrelser, som kan ha alvorlige konsekvenser for liv, helse og økonomi.

I sum er helikopterets rolle i transport av personell og utstyr for reparasjon av EKOM og elektrisk forsyning i nødsituasjoner en avgjørende ressurs. Det gir en kombinasjon av hastighet, fleksibilitet og kapasitet som kan være avgjørende for å raskt adressere og håndtere kriser, beskytte liv og eiendom, og støtte effektiv krisehåndtering i berørte områder.