Transport av materiell, medisiner, mat/drikkevann/provisjoner/varme klær, felttelt/senger, og utstyr (internt og eksternt med underslengt last).

Helikopteret er et kraftfullt verktøy når det kommer til å levere nødhjelp i kriser, spesielt i situasjoner hvor grunnleggende ressurser som vann er blitt utilgjengelige eller usikre for forbruk. Transport av vanntanker til områder hvor drikkevannsforsyningen er ødelagt eller forurenset er en av de kritiske tjenestene helikopteret kan tilby.

I mange deler av verden kan naturkatastrofer som jordskjelv, flom, orkaner eller menneskeskapte katastrofer som krig og industrielle ulykker, raskt ødelegge eller forurense lokale vannkilder. I slike situasjoner kan tilgang til rent drikkevann bli en presserende bekymring, da mangel på dette kan føre til utbrudd av vannbårne sykdommer og andre helseproblemer.

Helikopteret, med sin evne til å manøvrere over vanskelig terreng og levere store laster med presisjon, kan raskt transportere vanntanker til de berørte områdene. Dette er spesielt verdifullt i avsidesliggende eller isolerte områder hvor tradisjonelle transportmetoder kan være utilstrekkelige eller for langsomme. Med helikopterets hastighet kan store mengder vann leveres i løpet av kort tid, noe som kan være livreddende i kritiske situasjoner.

I tillegg til selve transporten, kan helikopteret også bistå med overvåking av situasjonen fra luften. Dette gir myndigheter og hjelpeorganisasjoner muligheten til å vurdere skadeomfanget, identifisere de mest sårbare områdene og koordinere ytterligere hjelpetiltak.

Samlet sett spiller helikopteret en avgjørende rolle i å sikre at mennesker i krisesituasjoner har tilgang til den mest grunnleggende og essensielle ressursen – rent drikkevann. Dets kapasitet til å reagere raskt og effektivt gjør det til et uunnværlig verktøy i humanitære operasjoner over hele verden.