Løfte og plassere pumper og lenser.  Muligheten til å løfte og flytte vannpumper/bøyer/lenser raskt og effektivt til krevende områder.
Helikopteret er et fremragende verktøy når det kommer til å håndtere miljøkriser, spesielt i utfordrende og utilgjengelige områder. Utlegging av oljevernbarrierer eller barrierer for å begrense forurensning fra kloakk i vassdrag er bare noen av de kritiske oppgavene helikopteret kan bistå med.

Når det oppstår oljeutslipp, enten fra skip, oljeplattformer eller andre kilder, er det avgjørende å handle raskt for å begrense skaden på det marine miljøet. Helikopteret kan raskt transportere og legge ut oljevernbarrierer i områder hvor det er vanskelig å nå med båt eller andre kjøretøy, som fjorder, klippestrøk eller islagte vann. Disse barrierene fungerer ved å fange opp oljen og hindre den i å spre seg videre, noe som beskytter både det marine livet og kystområdene.

På samme måte, når det oppstår forurensning fra kloakk i vassdrag, kan dette ha alvorlige konsekvenser for både mennesker og dyreliv. Forurensningen kan for eksempel forårsake sykdomsutbrudd eller skade det akvatiske økosystemet. I slike tilfeller kan helikopteret raskt legge ut barrierer som hindrer forurensningen i å spre seg til større områder av vassdraget. Dette kan være spesielt nyttig i områder med sterk strøm eller i vassdrag som er vanskelige å nå fra land.

I tillegg til selve utleggingen, kan helikopteret også brukes til overvåking og kartlegging av forurensningsområdet. Med spesialiserte sensorer og kameraer kan man raskt få en oversikt over situasjonen og tilpasse responsen deretter.

Helikopterets evne til å operere i krevende områder, kombinert med dets hastighet og lastekapasitet, gjør det til et uvurderlig verktøy i kampen mot miljøforurensning. Enten det er for å beskytte våre hav, elver eller innsjøer, spiller helikopteret en nøkkelrolle i å sikre et rent og trygt miljø for alle.