Begrense forurensning –  Tilføre Kalk (kjemiske og fysiske stoffer i drikkevann) eller andre nøytraliserende substanser til hav/sjøer/elver og vassdrag

Helikopteret, med sin unike evne til å operere i varierte og ofte utilgjengelige områder, har vist seg å være et uvurderlig verktøy i miljøbeskyttelsesoperasjoner. En slik operasjon er transport og utslipp av spesielle midler som får urenheter i vannet til å «koagulere». Disse kjemikaliene, ofte referert til som flokkuleringsmidler eller koagulanter, binder sammen fine partikler i vannet, slik at de danner større klumper som enkelt kan synke til bunnen av vassdraget.

I mange situasjoner, spesielt etter store regnskyll, industriutslipp eller andre hendelser, kan vassdrag bli forurenset med en rekke svevende partikler. Disse partiklene kan ikke bare forringe vannkvaliteten, men også skade det akvatiske økosystemet. Ved å introdusere koagulanter fra luften, kan man raskt og effektivt behandle store vannområder, noe som bidrar til å gjenopprette vannets klarhet og kvalitet.

Helikopterets evne til å fly over vassdrag og presist slippe koaguleringsmiddelet der det trengs mest, sikrer at behandlingen blir jevn og omfattende. Dette er spesielt viktig i områder med variert terreng, som fjorder, innsjøer eller elvedeltaer, hvor tradisjonelle metoder for distribusjon kan være utfordrende.

Etter at koaguleringsmiddelet er sluppet, vil de bundne urenhetspartiklene gradvis synke til bunnen, hvor de kan samles opp eller brytes ned naturlig over tid. Dette reduserer ikke bare turbiditeten i vannet, men bidrar også til å beskytte det marine livet mot potensielle skadelige effekter av forurensningen.

Samlet sett tilbyr helikopteret en rask, effektiv og miljøvennlig løsning for å håndtere vannforurensning på stedet. Dets kapasitet til å reagere raskt på miljøkriser gjør det til et essensielt verktøy for vannkvalitetsforvaltning og bevaring av våre verdifulle vassdrag.