Helitrans har kontrakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB) om levering av skogbranntjenester med helikopter i hele Norge. Slukking med store mengder vann fra Helikopter er effektivt.

BRANN

Vi er i beredskap hele sommeren.

Brannslukking fra luften er krevende, men våre piloter har erfaring fra slukkearbeid i inn- og utland.

Dårlig sikt, hindringer fra høyspent, lite oksygen og stor varmeutvikling påvirker motoren samtidig som piloten skal ha god oversikt.

Piloten håndterer bøtter med flere tonn vann, som skal slippes på riktig tidspunkt. Vi har kunnskap, erfaring og trening som skal til, og bistår når det trengs som mest.