Helitrans tilbyr fotoflyging med håndholdt kamera og fastmontert rigg for gyrostabiliserte filmkameraoppheng.
Vi har også egne profesjonelle fotografer som kan leies inn ved behov.

FOTO

Våre piloter går gjennom eget trenings- og utsjekkingsprogram før de autoriseres som piloter for fotoflyging.

Dette er en garanti for deg som kunde med tanke på bildekvalitet og sikkerhet under oppdraget.

Det er ikke lenger krav om lisens eller forhåndstillatelse for fotografering/filming fra luften, eller bruk av andre luftbårne sensorsystemer, så lenge det ikke innhentes informasjon fra eller over forbudsområdene.

https://www.nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/fysisk-sikring/foto-fra-lufta/