Vi har spesialisert oss på oppdrag for kraftindustrien, og har en helikopterflåte som er tilpasset denne typen tjenester. Norge har en helt spesiell kombinasjon av topografi og værforhold som stiller store krav til sikker og effektiv flyging. Våre piloter trener hele tiden på å jobbe under slike forhold, enten det er tunge løft med flytende betong, konstruksjoner og master, eller befaring/inspeksjoner.

Helitrans er godkjent for å bygge og rive alt fra 22Kv til 420Kv linjer.
Helitrans har flere beredskaps/ramme avtaler med kraftselskaper i hele Norge.

LINJEBYGGING

Helitrans er gjerne med når kraftlinjer skal bygges, vi kan også bistå entreprenør med lokale kunnskaper som for eksempel værforhold. Helitrans har gjennom 30 år bygget en svært god kompetanse på bygging av alt fra 22Kv til 420Kv linjer, både på fundament, mastebygging og stringing.

Helitrans har også flere nåler som er spesiallaget, og en betongpumpe som kan øke lønnsomheten i prosjektene.


BEFARING

Ekstremvær er en økende utfordring, og Helitrans kan bistå med helikopter raskt ved behov!

Med helikopter kan vi tilby rask, effektiv og sikker nødbefaring av kraftlinjer. Helitrans utfører også årlige linjebefaringer og toppkontroller.
Helitrans har utviklet en egen software som vi bruker ved linjebefaring og toppkontroll som vi har svært gode referanser på!

Befaring med helikopter er en effektiv måte for å se hvilke deler av strømnettet som trenger vedlikehold.