I ulendt terreng og over viddene, er det ypperlig å benytte helikopter til reindriving. 
Vi kan bistå med å samle reinflokken som er på beite i fjellene, og drive dem til gjerdet. 
Våre piloter er godt trenet på denne typen jobber, og vet hvordan de skal utføre drivingen best mulig 
i samråd med reineier.

REIN

Dyrene skal drives i henhold til topografi, gjennom daler og over vidder der det er mest naturlig. Reineier er gjerne med i helikoptret, og har samband med medhjelpere på bakken. Det er gjerne flokker med flere tusen rein, og det er viktig at helikoptret flyr ut til sidene for å få med hele flokken.