brann

I beredskap

Det går mot sommer, og er tørt flere steder i landet. Vårt BELL214-helikopter er i beredskap i tilfelle skogbrann. Nylig ble det gjennomført brannøvelse i regi av Norges brannskole på Heddalsåsen på Notodden. Vårt skogbrannhelikopter var på plass med slukking fra luften.