LJOSLAND 

Med vår tilstedeværelse ved Ljosland Fjellstove ligger vi sentralt i Sør-Norge og dekker et stort område.

Ljosland er en liten landsby i Øvre Telemark, og er kjent for sine naturskjønne omgivelser og fjellområder. Det er mange turstier og aktiviteter for friluftsliv som fjellklatring, fiske og jakt. Ljosland Fjellstove ligger i umiddelbar nærhet til den vakre Nisser-sjøen, som er kjent for sine kristallklare vann og rik fiskebestand. Ljosland er også et populært reisemål for skiturister, med flere skisenter i nærheten. Ljosland har i underkant av 600 fritidsboliger som hovedsakelig eies av folk fra andre deler av landet.

HELITRANS flyr herfra regelmessig på oppdrag relatert til hytte og jakt/fiske.

Ut fra Ljosland flyr vi taxi, sightseeing, last, personell, brann, m.m. 

Helikoptertyper: Airbus H125 (AS350) 

Sesong: 01.04 – 01.11

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Kontakt oss:

Adresse

Nye Gruevegen 17, 4540 Åseral

Kontaktinformasjon (OCC)

Telefon: +47 483 13 000
E-post: [email protected]

Dekningsområde

Ljosland ligger sentralt i Sør-Norge og herfra kan vi tilby helikoptertjenester til hele landsdelen. Herfra dekker vi ikke bare innenlandskommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje Almli, Åseral, Sirdal, Fvinnesdal, Hægebostad, men også kystkommunene Risør, Tvedestrand, Lillesand, Søgne, Lindesnes og Farsund,  for å nevne noen. Og ikke minst kystbyene Tønsberg og Sandefjord i nordøst, via Arendal og Grimstad i øst, til Kristiansand, Mandal og Lyngdal i sør, Mens vestsiden med Egersund, Ålgård, Bryne og Sandnes også dekkes via våre baser på Sola og Voss

HELITRANS LJOSLAND

LJOSLAND 

With our presence at Ljosland Fjellstove, we are centrally located in southern Norway and cover a large area.

Ljosland has just under 600 holiday homes which are mainly owned by people from other parts of the country. HELITRANS flies from here regularly on missions related to cabins and hunting/fishing.

From Ljosland we fly taxi, sightseeing, cargo, personnel, fire, etc.

Helikoptertyper: Airbus H125 (AS350) 

Season: 01 April  –  01 November

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Contact us:

Address:

Nye Gruevegen 17, 4540 Åseral

Contact information (OCC):

Phone: +47 483 13 000
Email: [email protected]

Area of coverage:

Ljosland is centrally located in southern Norway and from here we can offer helicopter services to the entire country. From here we not only cover the inland municipalities of Bykle, Valle, Bygland, Evje Almli, Åseral, Sirdal, Fvinnesdal, Hægebostad, but also the coastal municipalities of Risør, Tvedestrand, Lillesand, Søgne, Lindesnes and Farsund, to name a few. And not least the coastal towns of Tønsberg and Sandefjord in the northeast, via Arendal and Grimstad in the east, to Kristiansand, Mandal and Lyngdal in the south, while the west side with Egersund, Ålgård, Bryne and Sandnes is also covered via our bases at Sola and Voss.

HELITRANS LJOSLAND