MOSJØEN / KJÆRSTAD

HELITRANS operates the region out of Mosjøen airport, Kjærstad in partnership with Nordlandsfly.

Kjærstad is an 800 metre long short runway airfield that was opened on 18 August 1987. The state acquired the airfield from Vefsn municipality in 1998 for DKK 6.0 million. It is currently operated by Widerøe, which has regular departures to Bodø, Trondheim and Oslo.

In 2011, 84 405 terminal passengers passed over the airport. In 2007, the runway was extended by 120 metres to the south and with safety flats at both ends, increasing the effective length of the runway to 830 metres.

Types of helicopter: Airbus H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Contact us:

Address:

Mosjøen lufthavn, Vestersidveien 495, 8658 Mosjøen

Contact information (OCC):

Phone: +47 483 13 000
Email: [email protected]

Area of coverage:

The base covers mainly the northern part of Trøndelag and the southern part of Nordland, typically from Namdalen, Brønnøysund, Sandnessjøen in the south, to Mo i Rana, Rognan, Fauske and Bodø in the north. Please contact us for more information.

Mosjøen - Kjærstad

 MOSJØEN / KJÆRSTAD HELIKOPTERBASE

HELITRANS opererer regionen ut fra Mosjøen lufthavn, Kjærstad i partnerskap med Nordlandsfly.

Kjærstad er en 800 meter lang kortbaneflyplass som ble åpnet 18. august 1987. Staten overtok flyplassen fra Vefsn kommune i 1998 for 6,0 millioner kroner. For tiden trafikkeres den av Widerøe som har regelmessige avganger til Bodø, Trondheim og Oslo. I 2011 passerte det 84 405 terminalpassasjerer over flyplassen. I 2007 ble rullebanen forlenget med 120 meter mot sør samt med sikkerhetsflater i begge ender, noe som økte den effektive lengden på rullebanen til 830 meter. 

Helikoptertyper: Airbus H125 (AS350)

 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Kontakt oss:

Adresse:

Mosjøen lufthavn, Vestersidveien 495, 8658 Mosjøen

Kontaktinformasjon (OCC):

Telefon: +47 483 13 000
E-post: [email protected]

Dekningsområde:

Basen dekker hovedsaklig den nordlige delen av Trøndelag og den sørlige delen av Nordland, typisk fra Namdalen, Brønnøysund, Sandnessjøen i sør, til Mo i Rana, Rognan, Fauske og Bodø i nord. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Mosjøen - Kjærstad