STAVANGER / SOLA 

Stavanger lufthavn, Sola er Norges eldste sivile lufthavn, åpnet i 1937 og herfra dekker vi kystregionen i vest. Flyplassen ligger i Sola, 15 km sørvest for Stavanger og 10 km nordvest for Sandnes i Rogaland. 

Ut fra Stavanger flyr vi taxi, sightseeing, last, personell, brann, m.m. 

Helikoptertyper: Airbus H125 (AS350)

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Kontakt oss:

Adresse:

Stavanger Lufthavn Sola
Flyplassveien 262, 4055 Sola

Kontaktinformasjon (OCC):

Telefon: +47 483 13 000
E-post: [email protected]

Dekningsområde:

Fra Sola dekker vi vestlandet sammen med våre andre lokasjoner i området, Sauda og Voss.

Stavanger

STAVANGER / SOLA 

Stavanger Airport, Sola is Norway’s oldest civilian airport, opened in 1937 and from here we cover the coastal region in the west. The airport is located in Sola, 15 km southwest of Stavanger and 10 km northwest of Sandnes in Rogaland.

From Stavanger we fly taxis, sightseeing, cargo, personnel, fire, etc.

Types of helicopter:  Airbus H125 (AS350)

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Contact us:

Address:

Stavanger Lufthavn Sola
Flyplassveien 262, 4055 Sola

Contact information (OCC):

Phone: +47 483 13 000
Email: [email protected]

Area of coverage:

From Sola, we cover western Norway together with our other locations in the area, Sauda and Voss.

Stavanger