SVALBARD / LONGYEARBYEN 

Svalbard Airport, Longyear is a civil airport in Svalbard. The airport is located on Hotellneset, approximately 5 kilometers northwest of Longyearbyen. It is owned and operated by Avinor AS, and was opened in 1974.

Svalbard is a seasonally open station that is used when we have concrete jobs in Svalbard. When the station is open, we can also carry out other assignments in the area for professional contractors who must be approved by the Governor.

Types of helicopter: Airbus H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Contact us:

Address:

Svalbard Lufthavn

Contact information (OCC):

Phone: +47 483 13 000
Email: [email protected]

Area of coverage:

From Longyearbyen we cover Svalbard / Spitsbergen.

Svalbard

SVALBARD / LONGYEARBYEN 

Svalbard lufthavn, Longyear er en sivil flyplass på Svalbard. Flyplassen ligger på Hotellneset, cirka 5 kilometer nordvest for Longyearbyen. Den eies og drives av Avinor AS, og ble åpnet  i 1974.  

Svalbard er en sesongåpen stasjon som brukes når vi har konkrete jobber på Svalbard. Når stasjonen er åpen kan vi også gjøre andre oppdrag i området for profesjonelle oppragsgivere som må være godkjent av Sysselmesteren.

Helikoptertyper: Airbus H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Kontakt oss:

Adresse:

Svalbard Lufthavn

Kontaktinformasjon (OCC):

Telefon: +47 483 13 000
E-post: [email protected]

Dekningsområde:

Fra Longyearbyen dekker vi Svalbard / Spitsbergen.

Svalbard