TROMSØ 

Fra Tromsø lufthavn Langnes betjener HELITRANS kunder i regionen.

Tromsø er den største lufthavnen i Nord-Norge og la grunnlaget for å etablere flyruter til Finnmark, flyplassen ble åpnet i 1964 av daværende kronprins Harald. 

Tromsø kalles ofte «Nordens Paris» og «Portalen til ishavet».

Ut fra Tromsø flyr vi reindriving, taxi, sightseeing, last, personell, brann, m.m.  

Helikoptertyper: H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Adresse

Tromsø Lufthavn
Flyplassvegen 96, 9016 Tromsø

Kontaktinformasjon (OCC)

Telefon: +47 483 13 000
E-post: [email protected]

Dekningsområde

 

Tromsø

TROMSØ 

From Tromsø Airport Langnes, HELITRANS serves customers in the region.

Tromsø is the largest airport in Northern Norway and laid the foundation for establishing flight routes to Finnmark, the airport was opened in 1964 by then Crown Prince Harald.

Tromsø is often called the «Paris of the North» and the «Portal to the Arctic Ocean».

From Tromsø we fly reindeer herding, taxi, sightseeing, cargo, personnel, fire, etc.

Types of helicopter: H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Contact us:

Address:

Tromsø Lufthavn
Flyplassvegen 96, 9016 Tromsø

Contact information (OCC):

Phone: +47 483 13 000
Email: [email protected]

Area of coverage:

From Tromsø we cover Troms region.

 

Tromsø