Helitrans er en landsdekkende leverandør av profesjonelle helikoptertjenester, med bred internasjonal erfaring. Vi setter oppdraget først, men sikkerheten for våre ansatte og kunder er det aller viktigste.

HELITRANS AS

«Mission first, safety always»

Helitrans ble etablert i 1990 som et rent helikopterselskap med hovedbase på Trondheim Lufthavn Værnes.

Helitrans AS er ett av Norges største innlands helikopter selskap.

Helitrans AS har totalt ca. 65 fast ansatte inklusive administrasjon, hvorav 25 årsverk er piloter fordelt på baser i hele Norge.

Helitrans AS vil omsette for over 115 mill i 2018, det forventes økt omsetning og vekst de kommende årene.

I 2014 hadde selskapet en omsetning i overkant av 90 millioner kroner, og en helikopterpark bestående av 16 helikoptre.

Vi har en egen godkjent teknisk avdeling med 12 ansatte, som utfører alt av service og vedlikehold på våre maskiner.