Foto

Helitrans tilbyr fotoflyging med håndholdt kamera og fastmontert rigg for gyrostabiliserte filmkameraoppheng. Vi har også egne profesjonelle fotografer som kan leies inn ved behov.

Våre piloter går gjennom eget trenings- og utsjekkingsprogram før de autoriseres som piloter for fotoflyging.

Dette er en garanti for deg som kunde med tanke på bildekvalitet og sikkerhet under oppdraget.

Personer og kunder som ønsker luftfoto må ha tillatelse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet(NSM).

Se her:

https://www.nsm.stat.no/om-nsm/tjenester/fysisk-sikring/foto-fra-lufta/