Kraft

Vi har bred erfaring med bygging av kraftstasjoner, og er med fra luften når vann skal ledes inn i turbiner, og demninger skal støpes. Vi har spesialisert oss på oppdrag i kraftindustrien, og har en helikopterflåte som er tilpasset denne typen tjenester. Norge har en helt spesiell kombinasjon av topografi og værforhold som stiller store krav til sikker og effektiv flyging. Våre piloter trener hele tiden på å jobbe under slike forhold, enten det er tunge løft med flytende betong, konstruksjoner og master, eller befaring og inspeksjoner.

Linjebygging

Vi er med når kraftlinjer skal bygges.

Med hjelp av helikopter vil man kunne reise flere mastepunkter på kortere tid, samtidig som en slipper større anleggsskader i terrenget.

Masteportaler med påmontert travers og isolatorer veier fort flere tonn.

Våre piloter er også dyktige på vedlikehold av linjer.

 

 

Befaring

Ekstremvær er en økende utfordring.

Med helikopter kan vi tilby rask, effektiv og sikker nødbefaring og tilstandskontroll av kraftlinjer. Vi utfører også rutinekontroller, og har kompetanse og utstyr som er nødvendig til denne typen oppdrag.

På linjebefaring flyr man lavt over kraftinjene. Befaring med helikopter er en effektiv måte å finne ut hvilke deler av strømnettet som har behov for vedlikehold.

Linjerydding- og befaring med helikopter er effektivt.

Her har pilot stor fokus på sikkerhet.