Last

De fleste av våre oppdrag innebærer lasteflyging. Alle våre helikoptre flyr underhengende last. Enten det er hyttemateriale eller mastekonstruksjoner som skal monteres, har vi spesialkompetansen som kreves for at jobben utføres kostnadseffektivt og sikkert.

Telekom

Vi bistår fra masten blir bygd, til antennen sender ut signaler.

Helikopter er et effektivt hjelpemiddel når sendere til elektronisk utstyr skal settes opp.

Vi er med på å oppgradere fra 3G til 4G, og i arbeidet med å bygge det nye nødnettet.

Vi utfører alle typer mastemontering med våre dyktige piloter, og er godkjent av blant annet Telenor, Statnett og Telia.

Vi har også oppdrag for mindre selskaper.

 

Bygg

Her benyttes som oftest vår AS350 flåte som løfter opptil 1350kg.

Vi frakter alt fra hyttematerialer, til flytende betong for støping av såle, grunnmur og fundamenter. Vi benytter eget utstyr og tobber til betongstøp.

Helitrans kan også fly inn maskiner og bistå med komplekse løft for montering av takstoler og moduler.