NYTTE

NYTTE

HELITRANS har bistått norsk kunder med helikoptertjenester siden 1990. Norges topografi gjør helikopter til et fleksibelt, effektiv og ikke minst miljøvennlig alternativ.

Vår maskinpark av helikoptre er anskaffet med tanke på tunge løft og våre piloter er godt trente og har lang erfaring med denne typen oppdrag.

PERSONTRANSPORT «TAXI»

Å benytte seg av helikoptertaxi trenger ikke å være kostbart.

Trenger man rask transport til et møte, forsere områder med dårlig vei, kan helikoptertaxi være et effektivt og rimelig alternativ.

Vi tilbyr også sightseeing, se mer informasjon her.

 

Persontransport

PERSONTRANSPORT: Foto Andy Johansen

LØFT, LAST & TRANSPORT MED HELIKOPTER

Norge har en helt spesiell kombinasjon av topografi og værforhold som stiller store krav til sikker og effektiv flyging.

Våre piloter trener hele tiden på å jobbe under slike forhold, enten det er tunge løft med flytende betong, konstruksjoner, materiell, maskiner – eller enklere ting som en Jacuzzi opp på en vanskelig tilgjengelig takterrasse.

På spesielle oppgaver hvor det er vanskelig å levere lasten kan helikopteret være et rimelig alternativ til andre løsninger.

LØFTEKAPASITET

Vi benytter helikoptre som dekker et helt spekter av behov. Mest brukt er Airbus H125 (tidligere kalt Eurocopter AS350) som har en løftekapasitet på ca 1 250 kg. I tillegg benyttes Bell 205 med løftekapasitet på 1 750 kg.

Løftekapasiteten vil variere med temperatur og høyde.

Er du i tvil om helikopter kan være løsningen, ta kontakt med våre medarbeidere for en uforpliktende prat om muligheter, løsninger og hjelp med planlegging av gjennomføring på en sikker måte.

 

LØFT OG MONTERING

I mange situasjoner kan helikopter være en god erstatning for en kran. Mobile kraner krever stor plass og må komme tett på, noe som ikke alltid er mulig. Helikopter er mer fleksible og har ikke samme behov for plass, og kan manøvrere lasten med stor presisjon dit den skal.

Ofte kombineres løft med montering av solcellepaneler, Jacuzzi, byggeelementer, antenner, skiheiser, master og mye mere, som krever særdeles stor presisjon og erfaring. Piloter med spesielle kvalifikasjoner utfører denne typen oppdrag slik at de utføres på en sikker, forsvarlig og effektiv måte.

 

 

LASTETRANSPORT MED HELIKOPTER

Lastetransport med helikopter utføres med lasten hengende under helikopter (underhengende). Dette er derfor en meget effektiv og presis måte å transportere gods på til steder lastebil eller kran ikke kommer til.

Typisk last som fraktes slik er materialer til hytte, storsekker med jord, grus, single eller pukk, mindre maskiner (og delvis større når de kan fraktes demonterte), containere og mere.

Hytter bygges ofte i vanskelig tilgjengelige områder og man kan da frakte alt av materialer og utstyr inn ved hjelp av helikopter. Alt fra betong til ringmur og gulv, byggematerialer, tak, torv, isolasjon, innredning, dører, vinduer (må pakkes godt) – og møbler.

Ved bruk av helikopter sparer man terrenget for tunge kjøretøy og hjulspor, samt at transporten tar svært kort tid, og deretter kan stillheten atter senke seg, og miljøet bespares maksimalt.

BETONGTRANSPORT MED HELIKOPTER

Støping i betong ved hjelp av helikopter til støping av fundament til feks hytter, eller forskaling av moloer, kaier, deminger, m.m. er noe våre piloter er godt trente på.

Helikopter er et svært effektivt og miljøvennlig alternativ når fremkommeligheten på vei er vanskelig, og sikrer at betongen er på plass kort tid etter at den kommer ut av blanderen.

Helikopteret flyr ferdigbetong i betongbøtter (også kalt tobber) fra lastepunkt i nærheten av byggeplassen. Typisk kan man frakte 6 m3 på én time om avstanden er mindre enn ca én km og det er ukompliserte omgivelser.

HELITRANS har egne betongbøtter som kan frakte opp til ca 350 liter betong per tur. Fra betongtobbene tømmes betongen direkte i forskallingen. Man kan også bruke flere tobber for høyere effektivitet slik at man bytter i stede for å vente på fylling.

HYTTE

Når hytta ligger litt ufremkommelig kan helikoptertransport være et godt alternativ. Helikopter er ikke bare en effektiv transportmulighet for materiell, men for større ting skal monteres, samt befraktning av proviant og personell.

Den korte helga kan lett forlenges ved å hoppe over den lange bilturen.

Les mer på Hyttelast.no

 

 

 

JAKT OG FISKE

Jaktlaget kan transporteres litt lengre, og å fiske i det innerste vannet kan bli en realitet.

 

Vi bistår gjerne med henting av byttet og her er noen tips til hva man bør tenke på før man bestiller helikopter:
– Navn og/eller koordinater for jaktterrenget.
– Hvem er grunneier?
– Jakter du i en nasjonalpark?
Grunneiers eller kommunens tillatelse er nødvendig for å kunne lande med helikopter. Er du usikker, sjekk med din kommune.

STIBYGGING

Når det skal bygges stier, sykkelvei eller sherpatrapper i litt grisgrendte strøk, setter ikke terrenget noen stopper for våre maskiner og piloter.

Stibygging krever mye materialer til vanskelig fremkommelige områder. Transport av grus, heller og broer gjøres enkelt med helikopter. Det samme med stein og annet materiale.

Alt er mye enklere med helikopter når det ikke er kjørbar vei parallelt med stien – noe det sjelden er.

FOTO & VIDEO

FILMING: Foto Kristian Karset Broen.

Våre piloter går gjennom eget trenings- og utsjekkingsprogram før de autoriseres som piloter for fotoflyging.

Dette er en garanti for deg som kunde med tanke på bildekvalitet og sikkerhet under oppdraget.

Det er ikke lenger krav om lisens eller forhåndstillatelse for fotografering/filming fra luften, eller bruk av andre luftbårne sensorsystemer, så lenge det ikke innhentes informasjon fra eller over forbudsområdene.

DRONER

Når det er hensiktsmessig kan droner benyttes ved foto- og video-oppdrag, så vell som overvåkning, inspeksjoner og befaring.

Våre droner kan utstyres med høykvalitets kamera eller varmekamera og er et kostnadseffektivt alternativ eller komplimenterende verktøy til bruk av helikopter. Og våre piloter innehar den høyeste sertifiseringen på droner, RO3.

Vanlige oppdrag er bilder og video av eiendomer for salg, utleie, visualisering og dokumentasjon. Vi kan også gjøre oppdrag knyttet til 3d visualiseringer.

 

REINDRIVING MED HELIKOPTER

I ulendt terreng og over viddene, er det ypperlig å benytte helikopter til reindrift. Vi kan bistå med å samle reinflokken som er på beite i fjellene, og drive dem til gjerdet.

Våre piloter er godt trenet på denne typen jobber, og vet hvordan de skal utføre drivingen best mulig i samråd med reineier.

Dyrene skal drives i henhold til topografi, gjennom daler og over vidder der det er mest naturlig. Reineier er gjerne med i helikoptret, og har samband med medhjelpere på bakken.