OPPLÆRING

MORGENDAGENS PILOTER

HELITRANS tar opplæring på alvor og som en av norges største operatører ser vi et stort behov for piloter etterhvert som behovet for helikopter tjenester vokser.

Opplæring av morgendagens piloter er derfor en prioritert oppgave hos oss, og vi investerer nå for å gi både eksisterende og fremtidige piloter bedre trening og utdannelse. Helitrans har gått til anskaffelse av to VR baserte helikoptersimulatorer for vår helikoptermodell, den populære Airbus H125. 

Helikoptersimulatorene blir verdens første for denne helikoptermodellen. Dette vil ikke bare være stort for utdanningen av helikopterpiloter i Norge, men også være viktig for å styrke våre piloters videreutdanning, og sikkerheten.

Simulatorene vil ikke bare tilgjengelige for våre egne studenter og piloter, men gjøres tilgjengelig for hele bransjen og gi muligheter for trening på kompliserte situasjoner som er vanskelig å trene på under vanlig flyging.

Den første simulatoren er plassert på CAE Oslo sitt treningsanlegg sammen med andre flysimulatorer på Gardemoen. Den andre vil bli en mobil løsning som kan leies inn av ulike selskaper som ønsker å gi sine piloter trening.

 

2 NYE HELIKOPTERSIMULATORER

Les mer om helikoptersimulatorene i norsk flygeforbunds  Cockpit Forum, fra side 27.