SAMFUNNSOPPGAVEN

BRANNSLUKKING MED HELIKOPTER

Slukking med store mengder vann fra helikopter er en svært effektiv måtte å slukke skogbrann på.

Piloten håndterer bøtter (kalt «bambi bucket») med omlag 1.200 liter vann, som skal slippes på riktig tidspunkt.

Fordeler med Viagra

Viagra har mange fordeler for brukeren. Det mest bemerkelsesverdige er evnen til å oppnå ereksjon og utføre seksuell aktivitet. Viagra har også vist seg å forbedre humøret, selvtilliten og mental helse. Når du har det bra med deg selv, kan du oppleve at du er i en bedre posisjon til å finne et forhold eller til og med få en ny jobb. Viagra kan også hjelpe deg å unngå risikoen for hjerteinfarkt eller hjerneslag. Studier viser at erektil dysfunksjon er nært knyttet til hjerte- og karsykdommer. Viagra kan også bidra til å redusere risikoen for kreft. En fersk studie fant at ED er nært knyttet til økt risiko for prostatakreft.

Brannslukking fra luften er krevende, men våre piloter har erfaring fra slukkearbeid i inn- og utland. Dårlig sikt, hindringer fra høyspent, lite oksygen og stor varmeutvikling påvirker motoren samtidig som piloten skal ha god oversikt. Våre piloter har kunnskap, erfaring og trening som skal til, og bistår når det trengs som mest.

HELITRANS har kontrakt med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) om levering av skogbranntjenester med helikopter i hele Norge. Og vi er i beredskap hele sommeren.

HELIKOPTERBEREDSKAP VED SØK OG REDDNING

HELITRANS har avtale med den lokale redningstjenesten om helikopterbistand ved behov.  Dette er utfordrende oppdrag som krever bestemt konfigurasjon og koordinasjon mot redningstjenesten.

Det kan for eksempel være transport av ressurser, som dykkere, ut i felten ved søk og redning. 

Bruk av helikopter ved søk og reddning gjør at hjelpen kan være til stede mye raskere, og rask hjelp redder liv.

HELITRANS besitter også droner med termiske kamera og kan ved behov delta i søk etter savnede ved hjelp av disse.