Bruk av Airbus H125 Helikopter – Anvendelighet

Nød og bruksressurs for offentlige og tverrfaglige etater: DSB, HRS, Søk og Redning, Politi, Helse/Ambulanse, Evakuering, Vegvesen, Geologer/kartlegging, Kraftselskaper, Bane Nor, Telekom, Nødnett, Forsvar, Sivilforsvar, Brannvesen, Dykkere, Regjering, og miljøforebyggende tiltak.

Bruksområder for Airbus H125 Helikopter:

 • Redde liv
 • Frakt av innsatsmannskaper og utstyr inn/ut i sperrede områder når innsatsmannskaper må inn for livreddende og/eller nødvendig forebyggende oppdrag for å redusere konsekvenser for liv og helse
 • Frakt av nødvendige forsyninger som medisiner mm. til isolerte områder for å redusere konsekvenser for liv og helse
 • Frakt av personell og utstyr for reparasjon av EKOM og el-forsyning dersom sivile/kommersielle ressurser ikke er tilstrekkelig/tilgjengelig for å gjenopprette kritisk infrastruktur for å sikre liv og helse
 • Skogbrannslukking for skoger/brannfelt/bygninger/biler/hengere/lastebiler
 • Evakuering og opprettelse av luftbro for rask evakuering av omtrent 1000-5000 personer
 • Ambulanseoppdrag og pasient transport
 • Transport av redningspersonell/Politi/Forsvar/Observatører/Helsepersonell
 • Søk og Redning
 • Transport av materiell, medisiner, mat/drikkevann/provisjoner/varme klær, felttelt/senger, og utstyr (internt og eksternt med underslengt last).
 • Transport av drivstoff og generatorer til isolerte områder eller områder med begrenset tilgjengelighet.
 • Transport av brakker og sanitæranlegg via luften for å etablere feltsykehus, kontrollsentre, eller midlertidige arbeidsbrakker eller nødovernatting for evakuerte grupper.
 • Løfte og transportere båter/ATVer/brensel og personell til utilgjengelige områder
 • Legge ut midlertidig bro konstruksjoner/fundamenter over elver, ødelagte veier eller over utilsiktede nye vannveier ved flom
 • Fly redningsdykkere og utstyr på kort varsel til ujevne/utilgjengelige steder nær søks- eller ulykkessted
 • Løfte og plassere pumper og lenser.  Muligheten til å løfte og flytte vannpumper/bøyer/lenser raskt og effektivt til krevende områder.
 • Løfte/fjerne tømmerstokker/trær/campingvogner/objekter nær eller på demninger for å redusere risikoen for skader eller press på demningen og regulere vannveier nær demningen
 • Kraftlinjebygging for å sikre strøm eller reparere strømstolper/master/ledninger ved behov
 • Lufttransport av betong og utlegging av betongfundamenter på kort varsel – oppsett av bygninger/moduler på kort varsel
 • Transportere byggematerialer, utstyr, og verktøy til isolerte områder
 • Legge ut/spole ut kabel, strømledning eller vannledninger via tromler på mark eller over dal/elver/fjord
 • Samle inn utstyr etter utrykninger ifm ulykker, større hendelser eller skogbrann (brannslanger i felt, utstyr, aggregater og pumper for å gjenreise restberedskapen på kort tid)
 • Bryte og knuse is i elveleier/flaskehalser med en underslengt kule – potensielt fjerne hindringer på veien
 • Rive, flytte, og sikre objekter ved å feste kroker med helikopteret og trekke dem til land eller steder der objekter kan sikres med en kranlastebil
 • Kraftlinjeinspeksjon/fjerning av is og snø på strøm- og kommunikasjonslinjer og spenn
 • Etablering og vedlikehold av nødnett – oppsett av repetere/radiosendere i områder med dårlig dekning eller etter skader/branner/ekstremvær.
 • Fjerne «rundballer» i vann – redusere forurensning i drikkevann
 • Stabilisering av fjell og fjerning av steiner/trær fra veibaner når vanlige kjøretøy er blokkert
 • Spyle/Vaske veier eller andre elementer med en brannbøtte hvis de er dekket med jord/leire, osv.
 • Bruke en brannbøtte med vann til å løsne steiner eller andre objekter i skredområder
 • Begrense forurensning –  Tilføre Kalk (kjemiske og fysiske stoffer i drikkevann) eller andre nøytraliserende substanser til hav/sjøer/elver og vassdrag
 • Lufttransport av erosjonskontrollmateriale. Dette materialet stabiliserer områder som er potensielt ustabile og utsatt for skred.
 • Lufttransport av sandsekker/store sekker for å forsterke potensielle omdirigeringer av vannveier
 • Lufttransport av ressurser fra Statens Vegvesen for veiog brovurderinger
 • Hurtig iverksettelse av Vanntesting av drikkevannsforsyninger ved mistanke om forurensning
 • Evakuering eller flytting av dyr – f.eks. kyr/hester/husdyr
 • Samle opp/fjerne «søppel» i vann potensielt bruke et «silsystem». En stor utfordring i dag er mengden kloakk i Mjøsa.
 • Transportere og slippe stoffer som får urenheter i vannet til å «koagulere» og binde seg sammen og/eller synke til bunns i vassdrag
 • Kartlegging av landskapsendringer med teknikker som laserskanning for omfattende dekning av endringer
 • Utlegging av oljevernbarrierer eller utlegging av barrierer for å begrense forurensning fra kloakk i vassdrag i krevende områder.
 • Samle plast eller andre objekter i hav/havneområder/elver/verna eller kritiske områder
 • Kartlegge utslipp fra skip/ballastvann eller andre utslipp til sjø ved ulykker eller bevisste utslipp
 • Foto/film/etterretningsinnsamling for å vurdere og kartlegge omfanget
 • Flyging for dokumentasjon til forsikringsselskaper
 • Rask og effektiv forflytning av regjeringsrepresentanter eller ressurspersonell i avsidesliggende områder/distriktene
 • Reinsdyrflytting for å begrense skader eller forurensning av drikkevannskilder
 • Luftbåren skyteplattform i nødstilfeller – lufttransport av sprengningsmateriale
 • Skyte bedøvelsesmidler på dyr
 • Indusere kontrollerte snøskred med «Daisybel» utstyr
 • Bruk av spesialisert utstyr under helikopteret