Helitrans er engasjert av DSB og HRS for livreddende beredskap under ekstremværet «Hans»

Som en følge av ekstremværet «Hans», har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Hovedredningssentralen (HRS) engasjert Helitrans for å bistå med livreddende innsats.

Den eksisterende kapasiteten til redningstjenestens faste helikoptre vurderes som utilstrekkelig for å møte utfordringene og omfanget som ekstremværet bringer med seg. DSB har uttrykt bekymring knyttet til uværet «Hans», spesielt med tanke på den eskalerende risikoen for mulige flom, jord- og kvikkleireskred som kan utgjøre en trussel mot liv og helse.

Som svar på denne utfordringen har DSB bedt om ekstra helikopterressurser for beredskap som raskt kan mobiliseres ved behov. DSB har anmodet Helitrans om å sette i beredskap totalt syv av våre helikoptre.

Administrerende direktør i Helitrans, Ole Christian Melhus, forteller selskapet er godt rustet for slike oppdrag.

— Denne ekstraordinære situasjonen understreker viktigheten av samarbeid og dedikert innsats for å bistå i hjelpe personer i en sårbar situasjon samt sikring av eiendom, sier Melhus. – Våre mannskaper er både kvalifiserte og motiverte til å assistere, og vi er stolte av å kunne bistå myndighetene og DSB i deres samfunnsoppdrag.

Helitrans helikoptre som nå er satt i beredskap er stasjonert på følgende steder: Torp, Kjeller, Værnes, Stavanger, Sauda, og Voss.

Helitrans vil være i beredskap gjennom onsdagen i første omgang, men dette kan bli forlenget. Videre er det etablert en eskaleringsplan dersom det viser seg behov for ytterligere helikopterressurser.

— Helitrans står klar med helikopter i de flomutsatte områdene til å bistå med alt fra evakuering av personer, flyging av nøkkelpersoner og redningsmannskaper, til transport av nødvendig utstyr, forteller Melhus.  — Våre helikopter har kapasitet til å løfte opptil 1,2 tonn underhengene last for å transportere eller flytte større gjenstander, hindre eller materiell/proviant/dyr.

For enkelte av våre faste kunder vil dette medføre flytting av maskiner og omdisponering av kapasitet, som igjen innebærer at vi må utsette noen ordinære oppdrag denne uken.

— Vi er også dypt takknemlige for forståelsen fra våre faste kunder, og jeg forsikrer alle om at vi jobber utrettelig for å minimalisere forstyrrelsene og utsettelsene av andre oppdrag. Vi må imidlertid prioritere samfunnsbehovet i den situasjonen vi nå er i. Og vi ber om forståelse gitt den ekstraordinære situasjonen vi står ovenfor, sier Melhus.

 

For ytterligere informasjon kontakt:

Ole Christian Melhus, administrerende direktør Helitrans
Tlf 900 57 451 – epost [email protected]

For bildemateriale (det kommer egen kategori for «Hans»)
https://helitrans.no/media-presse/