Kontakt oss - Personvernsak

Kontakt oss - Personvernsak

Kontaktskjema for henvendelser vedrørende personvernsaker. Vennligst bruk dette skjemaet i ved henvendelser vedrørende personvernsaker for å påse at riktig person mottar henvendelsen, at den loggføres og at saken blir håndtert så effektivt som mulig.

Navn
Navn
Fornavn
Etternavn
Hva gjelder henvendelsen
Hvem gjelder henvendelsen