Koronapandemien førte til permitteringer, maskiner på bakken og et merkbart inntektsfall for landets største helikopterselskap. Nå satser selskapets ferske toppleder på at en kraftig omstrukturering skal gi gevinst i årene som kommer.