Helitrans stiller med helikopter når alarmen går og dykkerteamet til Alta brann og redning må rykke ut.