Bruk av Airbus H125 Helikopter – Anvendelighet

Nød- og bruksressurs for offentlige og tverrfaglige etater: DSB, HRS, søk og redning, Politi, helse / ambulanse, evakuering, Vegvesenet, geologer / kartlegging, kraftselskaper, Bane Nor, telekom, Nødnett, Forsvaret, Sivilforsvaret, brannvesen, dykkere, regjeringen, og miljøforebyggende tiltak.

Bruksområder for Airbus H125 Helikopter: