I denne videoen viser jeg mere detaljert hvordan vi monterer stålbarrierene fra ulike vinkler, samt forteller hva som skjer. Bli også med å fly til Prins Karls Forland, Skolten, Torfjell og en slyngelast til MS Polarsyssel hvor vi passerer Pyramiden, det forlatte sovjetiske gruvesamfunnet. Enjoy!