Flyindustrien hadde neppe eksistert om det ikke var for innovative  sjeler med stor sans for fysikk. Det har derfor vært Helitrans store glede å støtte studentorganisasjonen Propulse ved NTNU.  De har gjennom siste år designet og utviklet sin egen rakett for å delta i verdens største rakett-konkurranse for studenter.  Dette skjer i New Mexico, USA i juni, og her vil de møte studenter fra hele verden. Omkring 40 av gruppas 60 medlemmer tenker å dra for å være med på selve konkurransen i USA.

Test- og produksjonsleder for NTNU Propulse, Hege Grytten, forteller at de i år har hatt et prosjekt med forskning på payloaden på raketten, hvor de med sensorer måler vibrasjonene under flyturen, og har forsket på hvordan disse kan motvirkes.
 
Når raketten faller tilbake til jorda igjen skal raketten bremses, og til sist lande trygt etter flyturen ved hjelp av ikke bare en, men to  fallskjermer som utløses i ulike høyder. 
 
Rakettoppskytninger er nøye regulert i Norge, så da er det ikke så enkelt å få testet det som er utviklet. Derfor samarbeider de med Helitrans om disse testene.
 

— Når man ikke kan skyte raketten opp, så er det kjekt å få hjelp av helikopter til å løfte raketten slik at man kan teste separasjonen og mekanismene som utløser fallskjermene ved å slippe den fra stor høyde,  før man drar til det store utland for å konkurrere, forteller Grytten.

Testen ble utført på Frigården, et stort myrområde utenfor Stjørdal, torsdag ettermiddag med omlag 20 spente studenter som overvar og sikret at ingen gikk inn i området under testen.
 
Pilot Christian Husby fra Helitrans løftet raketten med helikopter  til ca 450 meter over bakken. Testrakett ble så droppet og falt fritt, inntil fallskjermene ble utløst.
 

— Denne testen gir oss den mest realistiske settingen for hvordan raketten vil oppføre seg under en ekte oppskytning, forteller Grytten.

 
Det har ikke alltid gått like bra ved disse testene så spenningen ved å se resultatet fra ett års arbeid var stor.
 
— Rakett-testen var en suksess, men vi fant noen mekanismer som trenger justering, så dette var kjekt. Bedre å oppdage dette nå så vi kan rette på det før konkurransen, enn å oppdage feilene i New Mexico, forteller Grytten.
 
Helitrans ønsker rakettgjengen lykke til i New Mexico!

Bilder fra konkurransen i 2021