Pressemelding
Oslo, 10. juni 2021

Ole Christian Melhus konstituert som administrerende direktør i Helitrans AS.

Styret i Helitrans AS har i dag blitt enige med administrerende direktør Richard Simonsen om at han fratrer sin stilling med umiddelbar virkning. Ole Christian Melhus (49) konstitueres som administrerende direktør i Norges største innenlands helikopteroperatør med umiddelbar virkning. Melhus har siden februar hatt rollen som driftsdirektør i Helitrans og har over 30 års fartstid fra luftfart og ulike topplederstillinger i Norwegian.

– Ole Christian har imponert oss med sitt tydelige, samlende og entusiastiske lederskap. I løpet av sin korte tid i Helitrans har han fått folk med seg og satt et tydelig preg på organisasjonen. Vi er glade for at Ole Christian har takket ja til å lede selskapet inn i neste fase der vi skal bygge videre på vår posisjon som Norges største innenlands helikopteroperatør samtidig som vi skal vokse og styrke oss innen helikopterberedskap, sier styreleder Bård Mikkelsen.

– Vi ønsker å takke Richard for innsatsen som er lagt ned og ønsker ham lykke til videre, sier styreleder Bård Mikkelsen.

– Jeg er takknemlig for tilliten fra styret til å lede Helitrans gjennom et nødvendig strategisk taktskifte som skal bidra til sunn vekst og til å styrke oss som Norges beste miljø for helikoptertjenester og beredskap. Jeg ser fram til å bygge videre på den solide kompetansen vi har i selskapet og til å jobbe sammen med de fantastiske kollegene vi har i Helitrans, sier administrerende direktør Ole Christian Melhus, som tiltrer stillingen umiddelbart.

Helitrans er landets største innenlands helikopterselskap, med en flåte på 25 helikoptre og 100 ansatte ved totalt ni baser fra Alta i nord til Stavanger i sør. Hovedkontoret er i Stjørdal i Trøndelag. Selskapet utfører oppdrag for en rekke virksomheter innen kraftbransjen og telekom, og spiller en viktig beredskapsrolle ved for eksempel skogbranner. Helitrans tilbyr også innvendig og utvendig lasteflyging og sightseeing.

Helitrans eies av Røysi Invest AS. Melhus skal i tillegg lede to andre virksomheter i Røysi-gruppen, Swiss Helikopter Norway som er ansvarlig for helikopterinvesteringene og trenings- og opplæringsselskapet. I tillegg går Melhus inn i styrene i de to selskapene.

– Ole Christian har solid spisskompetanse innen luftfart, opplæring og flysikkerhet. I tillegg har han bred erfaring fra strategisk og operativt lederskap. Hans gjennomføringsevne vil styrke oss for sunn vekst og bidra til at vi blir et kompetansesenter for innenlands helikoptervirksomhet. Jeg er trygg på at vi er enda bedre posisjonert for å levere produkter av høyeste kvalitet og sikkerhet for kundene, sier eier Oddvar Røysi i Røysi Invest AS.

Investeringer for framtidas helikoptertjeneste

Røysi Invest-eide Swiss Helikopter Norway AS inngikk i 2017 avtale som distributør av helikopter av typen AW09 i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island og Grønland. Swiss Helikopter Norway AS har bestilt 12 helikoptre av typen AW09 og har opsjon på bestilling av ytterligere seks. Selskapet er lanseringskunde på denne typen helikoptre, som skal opereres av Helitrans.

Røysi Invest og Helitrans har som mål å bli et kompetansesenter for innenlands helikoptervirksomhet. Da er opplæring, trening og sikkerhetsarbeid avgjørende. Derfor har Røysi Invest bestilt to Airbus H125 helikoptersimulatorer. Simulatorene blir de første i verden av sitt slag og vil bidra til å løfte standarden og sikkerhetskulturen i innenlands helikoptertrening til høyeste nivå.