Voss airport Bømoen

Voss airport, Bømoen, is located approximately 4 km east of the center of Voss and was opened in 1935 and is operated by Voss municipality.

Voss is an inland municipality and a traffic hub, and with 1,805 square kilometers is the largest municipality in Hordaland county. 91% of the area is mountainous, which is higher than 300 meters above sea level.

Voss is known for aerial sports and from here we also do missions related to aerial sports.

Airport opening hours: Monday to Friday 09:00–21:00, Saturday 09:00–20:00, Sundays and public holidays 13:00–20:00

From Voss we fly air sports, taxi, sightseeing, cargo, personnel, fire, etc.

Types of helicopter: Airbus H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Contact us:

Address:

Voss Lufthavn Bømoen

Contact information (OCC):

Phone: +47 483 13 000
Email: [email protected]

Area of coverage:

From Voss, we cover Hordaland and large parts of Western Norway together with our other locations in the area, Sola and Sauda.

Voss Flyplass Bømoen

Voss flyplass Bømoen

Voss flyplass, Bømoen, ligger ca 4 km øst for Voss sentrum og ble åpnet i 1935 og driftes av Voss kommune.

Voss er en innlandskommune og et trafikknutepunkt, og er med 1 805 kvadratkilometer den største kommunen i Hordaland fylke. 91 % av arealet er fjellområde som ligger høyere enn 300 meter over havet. 

Voss er kjent for luftsport og herfra gjør vi også oppdrag knyttet til luftsport.

Flyplassens åpningstider: Mandag til fredag 09:00–21:00, lørdag 09:00–20:00, søn- og helligdager 13:00–20:00

Ut fra Voss flyr vi luftsport, taxi, sightseeing, last, personell, brann, m.m.  

Helikoptertyper: Airbus H125 (AS350) 

Helikopter Airbus H125 (AS350)

Airbus H125 (AS350)

Kontakt oss:

Adresse

Voss Lufthavn Bømoen

Kontaktinformasjon (OCC)

Telefon: +47 483 13 000
E-post: [email protected]

 Dekningsområde:

Fra Voss dekker vi Hordaland og store deler av Vestlandet sammen våre andre lokasjoner i området, Sola og Sauda.

Voss Flyplass Bømoen